ĐANG TẢI DỮ LIỆU...

Bài 3: Phát triển nhà ở xã hội – Giải pháp nào cho Việt Nam?

VOVGT - Trong điều kiện hiện nay của Việt Nam, chúng ta sẽ lựa chọn mô hình nào để phát triển nhà ở xã hội và cần những điều kiện gì?

Bài 2: Giới thiệu một số mô hình phát triển nhà ở xã hội trên thế giới

VOVGT - Nhiều quốc gia như Mỹ, Đức, Hà Lan, Singapore…đã thực hiện thành công nhiều mô hình phát triển nhà ở xã hội, đáp ứng nhu cầu về nhà ở của người dân.

Bài 1: Hiện trạng phát triển nhà ở xã hội và những bất cập

VOVGT - Hiện số lượng nhà ở xã hội mới chỉ đáp ứng được 1/4 nhu cầu thực tế và trong chính sách phát triển và quản lý nhà ở đã bộc lộ một số bất cập.

Đảm bảo PCCC tại các khu dân cư, chung cư – Vấn đề đặt ra

VOVGT - Một hiện trạng của đô thị Việt Nam hiện nay đó là thiếu quy hoạch hạ tầng PCCC trong các khu dân cư, công tác tuyên truyền về ý thức PCCC chưa cao.

Đi lại

Đô thị

Giải trí

Kinh doanh

Diễn đàn