ĐANG TẢI DỮ LIỆU...

Kẻ Gạ - Phú Thượng

VOVGT-Dù vẫn giữ được nhiều nét cổ kính, nhưng Kẻ Gạ - Phú Thượng cũng phải chịu tác động không nhỏ từ quá trình đô thị hóa, như rất nhiều vùng đất khác...

Diện mạo Kẻ Noi

VOVGT-Diện mạo của làng cổ Kẻ Noi xưa đã trở thành phố, thành phường hiện đại và kéo theo đó là sự đổi thay nhiều mặt trong đời sống nhân dân quanh vùng.

Nghề và đặc sản làng Vẽ

VOVGT - Kẽ Vẽ một thời trên bến dưới thuyền cùng một số nghề truyền thống nổi tiếng đã gắn bó với người dân làng Vẽ qua nhiều thế hệ.

Kẻ Noi – Cổ Nhuế chung

VOVGT-Kẻ Noi xưa và Cổ Nhuế hôm nay luôn là vùng đất rộng lớn với nhiều ưu đãi và lịch sử hình thành vùng đất này cũng đã được ghi rõ trong thần tích của làng.

Kẻ Noi – Di tích lịch sử

VOVGT-Kẻ Noi xưa – Cổ Nhuế ngày nay chịu tác động mạnh mẽ của quá trình đô thị hóa nhưng vẫn còn khá nhiều di tích lịch sử cổ kính được lưu giữ nơi đây...

Những dòng họ nổi tiếng làng Vẽ

VOVGT - Kẻ Vẽ - Đông Ngạc cho đến ngày nay vẫn là vùng đất khoa bảng nổi tiếng, không chỉ có nhiều người học cao mà còn giữ những chức vụ quan trọng

Đình Vẽ

VOVGT - Theo niềm tin dân gian, chính nhờ vị trí đắc địa, vượng khí của Đình Vẽ mà việc học hành, khoa bảng của làng Vẽ được hanh thông, thuận lợi.

Kẻ Vẽ

VOVGT - Kẻ Vẽ nổi tiếng ngày xưa với câu ngạn ngữ “Đất kẻ Giàn, Quan kẻ Vẽ”, Kẻ Giàn là làng Cáo đỉnh, thì kẻ Vẽ nổi tiếng về học vấn...

Lễ hội Đình Chèm

VOVGT - Trước tác động của quá trình đô thị hóa mạnh mẽ, lễ hội Đình Chèm vẫn có thể bảo lưu và phát huy được những giá trị truyền thống tốt đẹp

Đặc sản Kẻ Chèm

VOVGT-Trải qua nhiều đời cho đến nay, làng Chèm vẫn còn đó với những câu ca câu ví kia, nhưng sản vật truyền thống của làng thì thứ còn, thứ mất...
Thời tiết các vùng

Đi lại

Luật giao thông

Giải trí

Kinh doanh

Diễn đàn