ĐANG TẢI DỮ LIỆU...

4 tháng đầu năm 2020, giảm 944 vụ TNGT 

Diên Thành
4 tháng đầu năm 2020, toàn quốc xảy ra 4.509 vụ TNGT, làm chết 2.138 người, bị thương 3.305 người. So với 4 tháng đầu năm 2019, số vụ TNGT giảm 944 vụ (giảm 17,31%), số người chết giảm 432 người (giảm 16,81%), số người bị thương giảm 847 người (giảm 20,91%).

Tình hình trật tự ATGT tháng 4/2020

Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia vừa cho biết, tháng 4/2020, toàn quốc xảy ra 1.040 vụ, làm chết 499 người và làm bị thương 736 người. So với tháng cùng kỳ năm 2019 giảm 383 vụ (giảm 26,91%), giảm 166 người chết (giảm 24,96%), giảm 302 người bị thương (giảm 29,09%).

Cụ thể, đường bộ xảy ra 567 vụ, làm chết 490 người, bị thương 258 người. So với cùng kỳ năm trước giảm 183 vụ (-24,4%), giảm 159 người chết (-24,5%), giảm 142 người bị thương (-35,5%).

Đường sắt xảy ra 6 vụ, làm chết 6 người, bị thương 1 người. So với cùng kỳ năm trước giảm 7 vụ (-53,85%), giảm 7 người chết (-53,85%), giảm 5 người bị thương (-83,33%). 

Đường thuỷ xảy ra 5 vụ, làm chết 3 người, bị thương 1 người. So với cùng kỳ  trước, giảm 3 vụ (-37,5%), sô người chết không thay đổi (3/3), tăng 1 người bị thương (1/0).

Hàng hải không xảy ra vụ tai nạn hàng hải nào. So với cùng kỳ năm trước số vụ không thay đổi (0/0), số người chết và mất tích không thay đổi (0/0), số người bị thương không thay đổi (0/0).

Trong tháng 4/2020 xảy ra 462 vụ va chạm giao thông, làm bị thương nhẹ 476 người. So với cùng kỳ năm 2019 giảm 190 vụ (giảm 29,14%), giảm 156 người bị thương nhẹ (giảm 24,68%).

TNGT giảm cả 3 tiêu chí

Thống kê 4 tháng đầu năm 20220, toàn quốc xảy ra 4.509 vụ TNGT, làm chết 2.138 người, bị thương 3.305 người. So với 4 tháng đầu năm 2019, số vụ TNGT giảm 944 vụ (giảm 17,31%), số người chết giảm 432 người (giảm 16,81%), số người bị thương giảm 847 người (giảm 20,91%). Cụ thể:

Đường bộ xảy ra 2.461 vụ, làm chết 2.085người, bị thương 1.253 người. So với cùng kỳ năm trước giảm 387 vụ (-13,59%), giảm 439 người chết (-17,39%), giảm 340 người bị thương (-21,34%).

Đường sắt xảy ra 32 vụ, làm chết 28 người, bị thương 7 người. So với cùng kỳ năm trước giảm 14vụ (giảm 30,43%), giảm 2 người chết (-6,67%), giảm 15 người bị thương (giảm 68,18%). 

Đường thuỷ xảy ra 25 vụ, làm chết 24 người, làm bị thương 4 người. So với cùng kỳ  trước tăng 4vụ (tăng 19,05%), tăng 11 người chết (tăng 84,62%), tăng 4 người bị thương (4/0). 

Hàng hải xảy ra 2 vụ, làm chết 1 người, không có người bị thương. So với cùng kỳ năm trước giảm 2 vụ (-50%), giảm 2 người chết và mất tích (-66,67%), số người bị thương không thay đổi (0/0).

Trong 4 tháng đầu năm 2020, toàn quốc xảy ra 1.989 vụ va chạm giao thông, làm bị thương nhẹ 2.041 người. So với cùng kỳ năm 2019 giảm 545 vụ (giảm 21,51%), giảm 523 người bị thương nhẹ (giảm 20,4%)./.

Bình luận

Đi lại

Nhật ký Đô thị

Thế giới

Kinh doanh