ĐANG TẢI DỮ LIỆU...

03 kịch bản điều hành để giảm thiểu thiệt hại do dịch COVID -19 

Huy Nam - VOV1
Với nhiều chỉ tiêu kinh kế tăng trưởng thấp do ảnh hưởng của dịch COVID-19, UBND TP. Hà Nội đã đề ra 3 kịch bản điều hành để giảm thiệt hại, phục hồi kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội.
Để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các đơn vị phải đơn giản các thủ tục cho vay sản xuất, kinh doanh, giải quyết việc làm (Ảnh: SCMP)
Để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các đơn vị phải đơn giản các thủ tục cho vay sản xuất, kinh doanh, giải quyết việc làm (Ảnh: SCMP)

Ông Nguyễn Mạnh Quyền, Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội cho biết, quý I năm nay tăng trưởng kinh tế của thành phố được duy trì, tuy nhiên hầu hết các chỉ tiêu đạt thấp hơn so với cùng kỳ. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) quý I/2020 tăng 3,72% (trong khi đó cùng kỳ năm ngoái tăng 6,95%); tổng lượng khách du lịch giảm 47,2%.

Tổng vốn đầu tư xã hội đạt khoảng 63 nghìn tỷ đồng, tăng 5,2% (giảm một nửa so với cùng kỳ năm ngoái).

Theo ông Nguyễn Mạnh Quyền, các chỉ tiêu đạt thấp phần lớn nguyên nhân do dịch Covid-19 diễn biến rất phức tạp, ảnh hưởng toàn diện đến các hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, trật tự; tác động tiêu cực đến các chỉ tiêu và cân đối lớn của Thành phố.

Thực tế này đã tạo áp lực lớn trong việc hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội; chỉ số giá có xu hướng tăng cao hơn so với cùng kỳ, nhất là nhóm thực phẩm…

Căn cứ kịch bản tăng trưởng của cả nước, tình hình và kết quả của các ngành, lĩnh vực trong quý I, Hà Nội đã xác định 3 kịch bản điều hành để giảm thiểu thiệt hại do dịch bệnh Covid -19. Cụ thể:

Kịch bản 1 là dịch bệnh sớm được kiểm soát, quý 2 lấy lại đà tăng trưởng và quý 3, quý 4 có sự bứt tốc, tăng trưởng cả năm đạt 7,5%, hoàn thành kế hoạch đề ra.

Kịch bản 2 là dịch bệnh được kiểm soát vào quý 3, nhưng tăng trưởng tiếp tục bị ảnh hưởng, cả năm đạt 6,42%, không đạt kê hoạch đề ra.

Kịch bản 3 là dịch bệnh kéo dài đến hết năm, tăng trưởng cả năm 2020 chỉ đạt 5,34% - không đạt kế hoạch đề ra.

Trên cơ sở đó, UBND Thành phố sẽ ban hành "Kế hoạch hành động thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch bệnh Covid-19", nhất là xây dựng các phương án thu, chi ngân sách, đảm bảo tính khả thi và đáp ứng chi thường xuyên và an sinh xã hội trong giai đoạn dịch bệnh, cắt giảm ít nhất 5% chi thường xuyên.

Để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các đơn vị phải đơn giản các thủ tục cho vay sản xuất, kinh doanh, giải quyết việc làm. Phân bổ và đẩy nhanh giải ngân nguồn vốn cho vay, giải quyết việc làm phục vụ phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống người dân và cho vay giải quyết việc làm đối với người nghèo và các đối tượng chính sách.

Đảm bảo an sinh xã hội; thực hiện kịp thời, đầy đủ, đúng đối tượng các chính sách cho người có công, đối tượng bảo trợ xã hội; tuyệt đối không để xảy ra dịch chồng dịch trong thời gian chuyển mùa. Ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cho biết:

"Chúng ta phải quan tâm đến công tác an sinh xã hội, đối với người có công, người nghèo. Đề nghị các cấp tăng cường công tác vận động cùng chung tay giúp đỡ các đối tượng này…"

Bình luận

Đi lại

Đô thị

Giải trí

Kinh doanh