Cuộc vận động mang tính toàn dân

Tác giả: Quang Hùng-Kênh VOVGT Quốc gia 28/12/2017 08:55:40

VOVGT-Trên hết, thông qua cuộc vận động đã phát động được tinh thần đoàn kết, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, sự quy tụ, hưởng ứng của người dân đối với hàng Việt


Nghe nội dung chi tiết tại đây 

Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam đã trải qua 8 năm, với sự vào cuộc mạnh mẽ của các cấp, các ngành từ trung ương tới địa phương. Cho đến nay, có thể nói, ý nghĩa của cuộc vận động đã vượt xa mục tiêu ban đầu. Người dân thực sự đã thay đổi thói quen mua sắm, hàng Việt Nam chất lượng cao luôn là ưu tiên hàng đầu trong suy nghĩ của hầu hết người dân. Trên hết, thông qua cuộc vận động đã phát động được tinh thần đoàn kết, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, sự quy tụ, hưởng ứng của người dân đối với hàng Việt…

Để phát huy được sức mạnh toàn dân trong lời kêu gọi của Bộ Chính trị vào ngày 31/7/2009 hưởng ứng Cuộc Vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, ngoài sự vào cuộc của chính quyền địa phương, các cấp, các ngành,… Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực sự đóng vai trò quan trọng, là 1 trong những đơn vị quyết định sự thành công của cuộc vận động cho đến ngày hôm nay.

Bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam cho rằng: Để thực hiện được cuộc vận động toàn dân toàn xã hội tham gia hưởng ứng lời kêu gọi của Bộ Chính trị thì chỉ có MTTQ Việt Nam với chức năng vai trò là đoàn kết tập hợp tất cả các giai tầng, tầng lớp nhân dân, không phân biệt người già, trẻ em, không phân biệt phụ nữ, nam giới, không phân biệt người Việt Nam ở trong nước hay ở nước ngoài. Mặt trận đã kêu gọi thì sẽ tạo nên được sự hưởng ứng, quy tụ, đoàn kết…

Cuộc Vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, ngay từ lời kêu gọi của Bộ Chính trị đã nêu rất rõ, kêu gọi các tầng lớp nhân dân, doanh nghiệp, cả hệ thống chính trị hưởng ứng lời kêu gọi người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, nhằm phát huy lòng yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc của người Việt Nam trong tiêu dùng, sử dụng hàng hoá Việt Nam.

Phát huy tính tự lực tự cường, sản xuất ra hàng hoá để đáp ứng được nhu cầu cuộc sống của người dân, và phát triển nền kinh tế của đất nước, của mỗi doanh nghiệp.

Bà Trương Thị Ngọc Ánh nhấn mạnh: Chính vì vậy cuộc vận động có ý nghĩa hết sức sâu sắc, đó là ngoài kêu gọi tinh thần yêu nước, lòng tự hào, tự tôn của mỗi người dân Việt Nam thông qua việc tiêu dùng, sử dụng hàng hoá có nguồn gốc, có chất lượng… nhưng đồng thời cũng có trách nhiệm đóng góp vào sự phát triển của nền kinh tế bền vững, ổn định trong xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng.

Với thế mạnh của mình, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với trách nhiệm là cơ quan thường trực đã phối hợp chặt chẽ với các tổ chức thành viên như Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Cựu chiến binh… để tăng cường công tác tuyên truyền theo từng đối tượng cụ thể.

Rõ ràng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong Cuộc Vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam chính là cầu nối để đưa ý Đảng đến với lòng dân, và để phát huy vai trò, trách nhiệm của tất cả tầng lớp nhân dân Việt Nam trong thực hiện chủ trương của Đảng về phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Tác giả: Quang Hùng-Kênh VOVGT Quốc gia 28/12/2017 08:55:40
Bình luận

0 bình luận

    Chưa có bình luận

Gửi bình luận

Ảnh - Clip

VOVGT HÀ NỘIVOVGT TP HỒ CHÍ MINHMEKONG

Mạng xã hội

Thống kê lượt Like trang vovgiaothong.vn của các mạng xã hội trên thế giới.

Giao thông đô thị

Thể thao