Tp.HCM: Thực hiện thu nhập tăng thêm cho cán bộ công nhân viên cần tăng cả trách nhiệm phục vụ

Tác giả: Bùi Trọng Điển - Đặng Thị Minh Thùy – Võ Thị Trúc Thủy (Kênh VOV Giao thông) 18/01/2019 07:27:14

VOVGT - Tp.HCM triển khai chính sách tăng lương cán bộ công nhân viên chức từ tháng 11/2018. Tuy nhiên, việc tăng này đã phù hợp thực tế?


Nghe nội dung chi tiết tại đây:

Trên cơ sở thực hiện Nghị quyết 54 về thí điểm chính sách cơ chế đặc thù phát triển Tp.HCM, Thành phố chọn năm 2019 là năm về cải cách hành chính, trong đó có việc tăng lương thu nhập tăng thêm cho cán bộ công nhân viên.

Trước mắt, việc tăng lương sẽ góp phần cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống của cán bộ công nhân viên chức. Tuy nhiên, việc tăng này đã phù hợp thực tế và trách nhiệm đi kèm của cán bộ công nhân viên chức tăng như thế nào?

Cán bộ, công chức Phòng Nội vụ UBND huyện Nhà Bè Tp.HCM đang thảo luận công việc. Ảnh: Tuổi trẻ

# "Năm nay là năm rất là đặc biệt, bởi vì bản thân tôi và anh chị đồng nghiệp đã nhận thêm một khoản tiền thu nhập tăng thêm. Điều này khích lệ tinh thần của chúng tôi rất là lớn. Cho thấy sự quan tâm của nhà nước, chính quyền, đặc biệt là Tp.HCM, bởi bản thân công nhân viên chức chúng tôi làm việc cũng rất là nhiều, cũng thể hiện chất lượng năng lực".

# "Vấn đề tăng lương sẽ gây áp lực cho ngân sách của nhà nước nói chung và của thành phố nói riêng nhưng đây cũng là điều tất yếu để tăng mức sống cho công nhân viên chức, để họ có trách nhiệm công việc hơn. Thì cũng là một đường lối đúng đắn thôi".

# "Theo tôi thấy công nhân viên chức sẽ được tăng lương, vậy thì tôi muốn đặt vấn đề đó là tăng lương như vậy thì trách nhiệm công việc của họ có được tăng hay không. Nếu như trách nhiệm vẫn như cũ thì tôi nghĩ là không cần thiết, nếu mà tăng lương để trách nhiệm đảm bảo và tăng cái phần trách nhiệm đó lên thì tôi đồng ý".

Thành phố triển khai chính sách tăng lương cán bộ công nhân viên chức từ tháng 11 năm 2018. Đây là việc làm phù hợp với nguyện vọng của cán bộ viên chức bấy lâu nay. Theo dự toán nguồn chi thu nhập tăng thêm năm 2018 của các cấp ở TP là hơn 3.000 tỷ đồng, năm 2019 là khoảng 7.000 tỷ đồng. Mức tăng thu nhập tăng thêm được thực hiện thí điểm theo lộ trình 3 năm, giai đoạn 2018-2020.

Ông Lê Văn Làm – Phó Giám đốc Sở Nội Vụ Tp.HCM cho biết:

"Chi thu nhập tăng thêm căn cứ hiệu quả của công chức, viên chức và đánh giá cụ thể người thủ trưởng đơn vị sẽ chịu trách nhiệm đánh giá. Chi thu nhập tăng thêm của năm nào thì căn cứ vào kết quả của năm đó, để thực hiện ngay sau khi có kết quả đánh giá. TP sẽ rà soát hệ số trong thu nhập tăng thêm căn cứ nhu cầu và nguồn kinh phí thực hiện chuyên lương của TP. Về mức chi thu nhập tăng theo lộ trình 2018 là 0,6 lần theo ngạch bậc, chức vụ của công nhân viên chức; 2019 là 1,2 lần so với tiền lương ngạch bậc công nhân viên chức và 2020 là 1,8 lần".

Các đơn vị sẽ đánh giá phân loại hàng quý theo hiệu quả công việc đối với công chức để trả mức thu nhập tăng thêm. Việc đánh giá này không phải là mới, tuy nhiên tiêu chí đánh giá dựa trên 3 nguyên tắc: cán bộ tự đánh giá là chính, đồng nghiệp đóng góp ý kiến, cơ quan thủ trưởng chịu trách nhiệm đánh giá lại năng suất công việc của cán bộ, để khi phân bổ mức tăng thêm phù hợp với tình hình thực tế. Xếp loại đánh giá sẽ theo thang điểm 100 với 4 mức: hoàn thành nhiệm vụ (từ 50 đến dưới 65 điểm), hoàn thành tốt (từ 65 đến dưới 80 điểm) và hoàn thành suất sắc (từ 80 đến 100 điểm).

Tuy nhiên, chỉ có 2 mức hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mới được chi thu nhập tăng thêm. Trong đó, người làm xuất sắc được hưởng mức tối đa như trên, người làm tốt nhiệm vụ được hưởng 80% của người làm xuất sắc. Công chức nghỉ phép từ 22 ngày làm việc trở lên trong quý chỉ xếp loại hoàn thành nhiệm vụ hoặc hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực.

Như vậy, việc nâng thu nhập phải đảm bảo nguyên tắc sắp xếp bộ máy tổ chức, tinh giản biên chế, thực hiện cải cách tiền lương theo chủ trương của Đảng, Nhà nước; gắn với hiệu quả công việc và không cào bằng; nhằm khuyến khích, tạo động lực, nâng cao tinh thần và trách nhiệm của cán bộ viên chức.

Tp.HCM triển khai chính sách tăng lương cán bộ công nhân viên chức từ tháng 11 năm 2018. 

Thành phố tăng thu nhập đồng nghĩa sẽ đánh giá đội ngũ của mình khác hơn, làm sao mỗi CNVC phải tăng năng suất của mình. Tuy nhiên, khung đánh giá của Nghị định 56 có những điểm còn quá chung chung, gây lúng túng trong việc đánh giá chất lượng cán bộ.

Để đảm bảo công tác đánh giá công bằng, minh bạch và chính xác, Ông Trần Hoàng Ngân – Giám đốc Học viện cán bộ TPHCM cho biết:

"Đối với đánh giá cán bộ, chúng ta phải chuẩn hóa, chúng ta phải có những tiêu chí, định lượng, xác định một bảng điểm định lượng công việc giải quyết hồ sơ là bao nhiêu điểm, gây ra lỗi là trừ bao nhiêu điểm, sáng tạo sáng kiến là bao nhiêu điểm, có một đề tài nghiên cứu đề tài khoa học là bao nhiêu điểm, có được một cái bằng khen… tức là chúng ta phải lượng hóa. Từ lượng hóa đó chúng ta tránh bình bầu cảm tính và với lượng hóa đó đánh giá được cán bộ công chức của chúng ta. Và tôi nghĩ trong thời gian tới, mỗi một đơn vị nên xây dựng cho mình những tiêu chí và định lượng, do đó phải thay đổi cách nhìn. Thậm chí vấn đề tuyển dụng cũng phải xem xét lại, vấn đề đánh giá và cả cho nghỉ việc cũng phải để giao cho thủ trưởng gắn trách nhiệm của công nhân viên chức làm việc tốt hơn trong quá trình cải cách hành chính năm nay".

Mục đích của việc đánh giá công chức là siết chặt kỷ luật, kỷ cương, chuẩn hóa và xây dựng phong cách làm việc chuyên nghiệp, làm thế nào đáp ứng được sự hài lòng của người dân, tổ chức và doanh nghiệp. Tuy nhiên, để hoàn thành mục tiêu trên, thành phố phải có kế hoạch, biện pháp lượng hóa công việc theo nhiệm vụ được giao; đánh giá đa chiều, liên tục, khách quan, không mang tính hình thức. Có như vậy, việc tăng trách nhiệm của từng cán bộ mới “đúng, đủ và công bằng”.

Kết quả đánh giá hàng quý là căn cứ để thực hiện chính sách tăng thu nhập hàng quý đối với công chức; đánh giá thi đua; bố trí, sử dụng, quy hoạch, đề bạt, đào tạo, bồi dưỡng thu hút nhân tài. Qua đó, thành phố nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước và góp phần phát triển thành phố.

Thực hiện thu nhập tăng thêm cho cán bộ công nhân viên cần tăng cả trách nhiệm phục vụ (Bình luận của nhà báo Bùi Trọng Điển)

Tp.HCM là một đô thị có quy mô kinh tế và dân số lớn nhất cả nước. Hiện năng suất lao động của Thành phố cao gấp đôi so với các địa phương khác. Việc thực hiện tăng thu nhập tăng thêm cho cán bộ viên chức là phù hợp với nhu cầu thực tế. Song, làm sao để gắn hiệu quả công việc với trách nhiệm của công chức là vấn đề cần được thành phố quan tâm tìm giải pháp.

Thực hiện thu nhập tăng thêm cho cán bộ công nhân viên cần tăng cả trách nhiệm phục vụ. Ảnh: Lao động

Những ngày cuối năm này, khi nhiều cơ quan đơn vị ở Tp.Hồ Chí Minh chính thức chi trả lương thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết 54 của Quốc hội cho cán bô công chức viên chức đã tạo ra sự phấn khởi lớn trong đội ngũ này.

Bởi cũng như phần đông cán bộ công chức trong cả nước, mức sống của cán bộ công chức ở Tp.Hồ Chí Minh còn ở mức thấp, đời sống gặp nhiều khó khăn. Thành phố HCM là thành phố lớn nhất cả nước nên số hồ sơ TP này giải quyết mỗi ngày bằng số hồ sơ một số tỉnh giải quyết trong 1 năm; có cán bộ của TP phải giải quyết 100 hồ sơ một ngày. Do đó, việc cho TP Hồ Chí Minh áp dụng cơ chế lương tăng thêm cho cán bộ công nhân viên chức cũng là chính đáng nhằm khuyến khích đội ngũ này thực sự tận tâm, tận lực, phục vụ tốt nhất yêu cầu của người dân.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện hiện nay, ngoài những tâm tư trong việc phân biệt giữa người trong biên chế và người hợp đồng, kể cả tính thực chất của việc bình xét, đánh giá chất lượng của từng con người cụ thể trong việc để được hưởng lương thu nhập tăng thêm,thì điều người dân thành phố mong muốn là tinh thần trách nhiệm của đội ngũ này thời gian tới phải thực sự cao hơn. Đòi hỏi này không phải không có cơ sở khi mà ở nhiều quận, huyện ở TP HCM hiện nay vẫn có tình trạng cán bộ công chức làm việc theo kiểu” sáng cắp ô đi tối vác ô về”, rất ít sáng tạo. Cá biệt có trường hợp cố tình làm khó dễ, sách nhiễu, gây phiền hà cho doanh nghiệp, người dân để vòi vĩnh, tiêu cực.

Chính sự thờ ơ, hay máy móc thậm chí vô cảm của một bộ phận cán bộ công chức viên chức đã khiến cho các thủ tục hành chính dù đã được cải tiến, cải cách nhưng ở nhiều nơi triển khai còn chậm. Đến nhiều cơ quan đơn vị nhất là thuế, tài nguyên môi trường, xây dựng; doanh nghiệp và người dân dù được hướng dẫn nhưng vẫn không thể đủ kiến thức cũng như thời gian để hiểu được hàng loạt các thủ tục rườm rà, nhiêu khê trong việc khai báo và đi tới đi lui lòng vòng nên đành thông qua đội ngũ “ cò” để cho xong việc. Riêng việc áp dụng cải cách hành chính theo trực tuyến cũng luôn nghẽn mạng, hoặc tính liên thông, kết nối các phần mềm giữa sở nọ, quận kia gần như không tương thích, người dân buộc phải cầm giấy tờ đến gặp để mong được giải quyết. Đó là chưa kể thái độ ứng xử của không ít công chức viên chức khi tiếp dân còn thờ ở, lạnh nhạt. Cá biệt có cơ quan đơn vị liên tục mất đoàn kết nội bộ, chỉ lo đối phó nhau mà ít quan tâm đến chuyên môn nghiệp vụ, công tác phục vụ dân.

Năm 2019, TP Hồ Chí Minh chọn là năm đột phá về cải cách thủ tục hành chính. Việc cho cán bộ công chức viên chức được hưởng lương thu nhập tăng thêm cũng nhằm tạo ra bước chuyển thực sự căn bản trong lĩnh vực này. Do vậy, ngay từ lúc này, các cơ quan đơn vị của TP cần kiểm tra, giám sát và đánh giá thực chất năng lực của từng cán bộ công chức của TP khi được hưởng lương tăng thêm hiện nay. Để từ đó luôn nhắc nhở họ cần hiểu rằng, nguồn thu tăng thêm được hưởng chính là tiền thuế của nhân dân đóng góp mà có; do vậy mỗi cán bộ công chức viên chức hưởng lương cần chăm lo cho công việc hàng ngày; hết lòng, hết sức phục vụ; xứng đáng là “ công bộc” của nhân dân.

Kinh tế - xã hội ngày càng phát triển, nâng cao mức sống của người dân nói chung và cán bộ công chức nói riêng là tất yếu. Nhưng trách nhiệm phải đi cùng với quyền lợi. Mỗi cá nhân phải tự nhìn nhận, nâng cao trách nhiệm bản thân để hoàn thành nhiệm vụ đơn vị. Trong đó, cơ quan quản lý nhà nước là đầu tàu dẫn dắt, đánh giá, giám sát, bổ nhiệm cán bộ. Bởi lẽ, cơ chế dù tốt gấp mấy lần mà không có con người thực hiện tốt, khả năng thành công sẽ không cao.

Tác giả: Bùi Trọng Điển - Đặng Thị Minh Thùy – Võ Thị Trúc Thủy (Kênh VOV Giao thông) 18/01/2019 07:27:14
Bình luận

0 bình luận

    Chưa có bình luận

Gửi bình luận

Ảnh - Clip

VOVGT HÀ NỘIVOVGT TP HỒ CHÍ MINHMEKONG

Mạng xã hội

Thống kê lượt Like trang vovgiaothong.vn của các mạng xã hội trên thế giới.

Giao thông đô thị

Thể thao