Quay lại trang chủ

Bản tin tổng hợp

Đài Tiếng nói Việt Nam làm việc với Vietnam Airlines

Đài Tiếng nói Việt Nam làm việc với Vietnam Airlines 0

👤Quang Hùng-Kênh VOVGT Quốc gia 🕔27/03/2017 05:31:30

VOVGT-Hôm nay, 27/3/2017, tại trụ sở Đài TNVN, 58 Quán Sứ, Hà Nội, lãnh đạo Đài TNVN gặp mặt lãnh đạo Vietnam Airlines…

Chi Tiết
Bản tin tổng hợp 7h ngày 7/2

Bản tin tổng hợp 7h ngày 7/2 0

👤Kênh VOV Giao thông Quốc gia 🕔07/02/2017 08:00:00

VOVGT - Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi cập nhật những tin tức thời sự trong bản tin tổng hợp trên kênh VOVGT Quốc gia tần số FM 91MHz.

Chi Tiết
Bản tin tổng hợp 7h ngày 6/2

Bản tin tổng hợp 7h ngày 6/2 0

👤Kênh VOV Giao thông Quốc gia 🕔06/02/2017 08:00:00

VOVGT - Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi cập nhật những tin tức thời sự trong bản tin tổng hợp trên kênh VOVGT Quốc gia tần số FM 91MHz.

Chi Tiết
Bản tin tổng hợp 17h ngày 6/2

Bản tin tổng hợp 17h ngày 6/2 0

👤Kênh VOV Giao thông Quốc gia 🕔06/02/2017 06:00:00

VOVGT - Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi cập nhật những tin tức thời sự trong bản tin tổng hợp trên kênh VOVGT Quốc gia tần số FM 91MHz.

Chi Tiết
Bản tin tổng hợp 7h ngày 3/2/2017

Bản tin tổng hợp 7h ngày 3/2/2017 0

👤Kênh VOV Giao thông Quốc gia 🕔03/02/2017 08:00:00

VOVGT - Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi cập nhật những tin tức thời sự trong bản tin tổng hợp trên VOVGT Quốc gia Fm91Mhz.

Chi Tiết
Bản tin tổng hợp 7h ngày 18/01

Bản tin tổng hợp 7h ngày 18/01 0

👤Kênh VOV Giao thông Quốc gia 🕔18/01/2017 08:00:00

VOVGT - Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi cập nhật những tin tức thời sự trong bản tin tổng hợp trên VOVGT Quốc gia Fm91Mhz.

Chi Tiết
Bản tin tổng hợp 17h ngày 17/01

Bản tin tổng hợp 17h ngày 17/01 0

👤Kênh VOV Giao thông Quốc gia 🕔17/01/2017 08:00:00

VOVGT - Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi cập nhật những tin tức thời sự trên kênh VOVGT Quốc gia, tần số Fm91Mhz.

Chi Tiết
Bản tin tổng hợp 7h ngày 17/01

Bản tin tổng hợp 7h ngày 17/01 0

👤Kênh VOV Giao thông Quốc gia 🕔17/01/2017 08:00:00

VOVGT - Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi cập nhật những tin tức thời sự trong bản tin tổng hợp trên kênh VOVGT Quốc gia tần số FM 91MHz.

Chi Tiết
Bản tin tổng hợp 7h ngày 16/01

Bản tin tổng hợp 7h ngày 16/01 0

👤Kênh VOV Giao thông Quốc gia 🕔16/01/2017 08:00:00

VOVGT - Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi cập nhật những tin tức thời sự trong bản tin tổng hợp trên kênh VOVGT Quốc gia tần số FM 91MHz.

Chi Tiết
Bản tin tổng hợp 17h ngày 16/01

Bản tin tổng hợp 17h ngày 16/01 0

👤Kênh VOV Giao thông Quốc gia 🕔16/01/2017 06:00:00

VOVGT - Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi cập nhật những tin tức thời sự trong bản tin tổng hợp trên kênh VOVGT Quốc gia tần số FM 91MHz.

Chi Tiết
Bản tin tổng hợp 7h ngày 13/01/2017

Bản tin tổng hợp 7h ngày 13/01/2017 0

👤Kênh VOV Giao thông Quốc gia 🕔13/01/2017 08:00:00

VOVGT - Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi cập nhật những tin tức thời sự trong bản tin tổng hợp trên VOVGT Quốc gia Fm91Mhz.

Chi Tiết
Bản tin tổng hợp 7h ngày 11/1/2017

Bản tin tổng hợp 7h ngày 11/1/2017 0

👤Kênh VOV Giao thông Quốc gia 🕔11/01/2017 08:00:00

VOVGT - Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi cập nhật những tin tức thời sự trong bản tin tổng hợp trên VOVGT Quốc gia Fm91Mhz.

Chi Tiết
Bản tin tổng hợp 11h ngày 10/1/2017

Bản tin tổng hợp 11h ngày 10/1/2017 0

👤Kênh VOV Giao thông Quốc gia 🕔10/01/2017 12:00:00

VOVGT - Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi cập nhật những tin tức thời sự trên kênh VOVGT Quốc gia tần số Fm91Mhz.

Chi Tiết
Bản tin tổng hợp 7h ngày 10/1/2017

Bản tin tổng hợp 7h ngày 10/1/2017 0

👤Kênh VOV Giao thông Quốc gia 🕔10/01/2017 08:00:00

VOVGT - Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi cập nhật những tin tức thời sự trên kênh VOVGT Quốc gia tần số Fm91Mhz.

Chi Tiết
Bản tin tổng hợp 15h ngày 10/1/2017

Bản tin tổng hợp 15h ngày 10/1/2017 0

👤Kênh VOV Giao thông Quốc gia 🕔10/01/2017 04:00:00

VOVGT - Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi cập nhật những tin tức thời sự trên kênh VOVGT Quốc gia, tần số Fm91Mhz.

Chi Tiết
Bản tin tổng hợp 13h ngày 10/1/2017

Bản tin tổng hợp 13h ngày 10/1/2017 0

👤Kênh VOV Giao thông Quốc gia 🕔10/01/2017 02:00:00

VOVGT - Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi cập nhật những tin tức thời sự trên kênh VOVGT Quốc gia tần số Fm91Mhz.

Chi Tiết
Bản tin tổng hợp 11h ngày 9/1/2017

Bản tin tổng hợp 11h ngày 9/1/2017 0

👤Kênh VOV Giao thông Quốc gia 🕔09/01/2017 12:00:00

VOVGT - Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi cập nhật những tin tức thời sự trên kênh VOVGT Quốc gia tần số Fm91Mhz.

Chi Tiết
Bản tin tổng hợp 7h ngày 9/1/2017

Bản tin tổng hợp 7h ngày 9/1/2017 0

👤Kênh VOV Giao thông Quốc gia 🕔09/01/2017 11:08:19

VOVGT - Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi cập nhật những tin tức thời sự trên kênh VOVGT Quốc gia tần số Fm91Mhz.

Chi Tiết
Bản tin tổng hợp 17h ngày 9/1/2017

Bản tin tổng hợp 17h ngày 9/1/2017 0

👤Kênh VOV Giao thông Quốc gia 🕔09/01/2017 06:00:00

VOVGT - Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi cập nhật những tin tức thời sự trên kênh VOVGT Quốc gia, tần số Fm91Mhz.

Chi Tiết
1 Tiếp

Ảnh - Clip

VOVGT HÀ NỘIVOVGT TP HỒ CHÍ MINH

Mạng xã hội

Thống kê lượt Like trang vovgiaothong.vn của các mạng xã hội trên thế giới.

Giao thông đô thị

Thể thao