ĐANG TẢI DỮ LIỆU...

Bàn tròn vận tải (phần 7): Những điều cần biết trong lĩnh vực kinh doanh vận tải hành khách 

VOV Giao thông
Góc nhìn từ chuyên gia và người trong cuộc về những điều cần biết trong lĩnh vực kinh doanh vận tải hành khách

Nghe nội dung chi tiết tại đây: 

Kinh doanh vận tải hành khách cần có sự chuẩn bị kĩ lưỡng

 

Bình luận

Thời tiết các vùng
TP. Hà Nội
28,8°С
TP. Hồ Chí Minh
35,7°С
TP. Hạ Long
26,2°С
Nha Trang
29,4°С
Vũng Tàu
32,1°С

Đi lại

Đô thị

Giải trí

Kinh doanh

Diễn đàn