ĐANG TẢI DỮ LIỆU...

Bàn tròn vận tải (phần 5): Bảo dưỡng xe 

VOV Giao thông
Góc nhìn chuyên gia và người trong cuộc về bảo dưỡng xe

Nghe nội dung chi tiết tại đây: 

Bất cứ chiếc xe nào cũng cần được bảo dưỡng đúng cách 

 

Bình luận

Thời tiết các vùng
TP. Hà Nội
28,8°С
TP. Hồ Chí Minh
35,7°С
TP. Hạ Long
26,2°С
Nha Trang
29,4°С
Vũng Tàu
32,1°С

Đi lại

Đô thị

Giải trí

Kinh doanh

Diễn đàn