ĐANG TẢI DỮ LIỆU...

Bàn tròn vận tải (phần 3): Yếu tố mua xe 16 chỗ 

VOV Giao thông
Yếu tố nào cần xem xét khi mua xe 16 chỗ

Nghe nội dung chi tiết tại đây: 

Xe 16 chỗ thường được dùng để chạy dịch vụ

 

Bình luận

Thời tiết các vùng
TP. Hà Nội
26°С
TP. Hồ Chí Minh
30°С
TP. Hạ Long
23°С
Nha Trang
26°С
Vũng Tàu
29,6°С

Đi lại

Đô thị

Giải trí

Kinh doanh

Diễn đàn