ĐANG TẢI DỮ LIỆU...

Bàn tròn vận tải (phần 2): Thời cơ và thách thức dịch vụ xe du lịch 

VOV Giao thông
Thời cơ và thách thức hiện có của ngành dịch vụ xe du lịch

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

Ngành vận tải xe du lịch trong giai đoạn nhiều thách thức

 

Bình luận

Thời tiết các vùng
TP. Hà Nội
27°С
TP. Hồ Chí Minh
31°С
TP. Hạ Long
24°С
Nha Trang
27°С
Vũng Tàu
29,6°С

Đi lại

Đô thị

Giải trí

Kinh doanh

Diễn đàn