ĐANG TẢI DỮ LIỆU...

Tags: nhà siêu mỏng, siêu méo

Lẽ nào "bó tay" với nhà siêu mỏng, siêu méo?

Mỗi khi có con đường mới mở ra thì hàng loạt ngôi nhà siêu mỏng, siêu méo lại xuất hiện.
Thời tiết các vùng
TP. Hà Nội
17°С
TP. Hồ Chí Minh
27°С
TP. Hạ Long
17°С
Nha Trang
25°С
Vũng Tàu
25,5°С

Đi lại

Luật giao thông