ĐANG TẢI DỮ LIỆU...

Tags: địa điểm du lịch

Ninh Thuận – Điểm đến mới của châu Á: 5 “lực hấp dẫn”

Ninh Thuận là vùng đất hội tụ đủ điều kiện để khẳng định vị thế điểm đến mới trên bản đồ du lịch châu Á.
Thời tiết các vùng
TP. Hà Nội
21°С
TP. Hồ Chí Minh
32°С
TP. Hạ Long
22°С
Nha Trang
31°С
Vũng Tàu
29°С

Đi lại

Đô thị

Giải trí

Kinh doanh

Diễn đàn