ĐANG TẢI DỮ LIỆU...

Tags: nhạc sĩ

Nhạc sĩ trẻ của đảo An Bang

Khó có thể hình dung, những ca từ bài hát chứa chan tình cảm về những chiến sĩ trên đảo An Bang ấy được viết ra và cất lên bởi chính một chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên đảo An Bang.
Thời tiết các vùng
TP. Hà Nội
17°С
TP. Hồ Chí Minh
33°С
TP. Hạ Long
19°С
Nha Trang
29°С
Vũng Tàu
29,9°С

Đi lại

Đô thị

Giải trí

Kinh doanh

Diễn đàn