ĐANG TẢI DỮ LIỆU...

Tags: tổng kết

Mỗi người Việt là một đại sứ hàng Việt

Sau 10 năm triển khai, Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đã tạo nên những chuyển biến tích cực về nhận thức và thay đổi hành vi của người tiêu dùng. Từ chỗ được vận động, mỗi người dân đã trở thành một đại sứ hàng Việt.

2 năm thực hiện NĐ46: Gần 7,9 triệu vi phạm, ngoài phạt tiền cần có biện pháp xử lý bổ sung

Ông Nguyễn Văn Huyện- Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ đánh giá cao hiệu quả sau hơn 2 năm Nghị định 46 được triển khai. Số vụ TNGT giảm cả 3 tiêu chí và ý thức của người tham gia giao thông nâng cao rõ rệt.
Thời tiết các vùng
TP. Hà Nội
27°С
TP. Hồ Chí Minh
27°С
TP. Hạ Long
29°С
Nha Trang
28°С
Vũng Tàu
25,8°С

Đi lại

Luật giao thông

Giải trí

Kinh doanh

Diễn đàn