ĐANG TẢI DỮ LIỆU...

Tags: vệ tinh

Đô thị vệ tinh của Hà Nội đang ở đâu (Bài 2): Cần làm gì để tháo gỡ khó khăn?

Đến bao giờ những đô thị vệ tinh mới được xây dựng? Thành phố Hà Nội cần làm gì để tháo gỡ khó khăn cho người dân đang sống trong những vùng quy hoạch?
Thời tiết các vùng
TP. Hà Nội
20°С
TP. Hồ Chí Minh
30°С
TP. Hạ Long
21°С
Nha Trang
29°С
Vũng Tàu
29°С

Đi lại

Đô thị

Giải trí

Kinh doanh

Diễn đàn