ĐANG TẢI DỮ LIỆU...

Tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu ô tô 

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận về việc tạo điều kiện phát triển cho các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu ô tô…

Tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu ô tô

Theo đó, sau 1 năm triển khai thực hiện Nghị định số 116/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định về điều kiện sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ô tô cho thấy, trong thời gian đầu thực hiện, do các doanh nghiệp chưa hiểu rõ quy định về Giấy chứng nhận kiểu loại ô tô nhập khẩu nên còn vướng mắc nhiều khó khăn.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải và Bộ Công Thương đã tích cực phối hợp với các Bộ, ban, ngành có liên quan nhằm giải thích thắc mắc, hỗ trợ và tháo gỡ nhưng khó khăn cho các doanh nghiệp nhập khẩu ô tô.

Vào thời điểm hiện tại, về cơ bản các nước nhập khẩu ô tô vào Việt Nam hầu như đã được cung cấp tài liệu VTA (giấy chứng nhận chất lượng kiểu loại ô tô) và trên thực tế, hầu hết ô tô từ các thị trường khác nhau cũng đã nhập khẩu được về Việt Nam mà không gặp khó khăn cũng như vướng mắc lớn.

Nhằm tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp, cơ chế, chính sách mà Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Chiến lược, Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp ô tô Việt nam; đẩy mạnh triển khai các giải pháp phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ đối với ngành công nghiệp ô tô.

Tiếp tục đề xuất Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung, ban hành các cơ chế, chính sách để thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ, nhất là đối với các nhà đầu tư lớn, đảm bảo lợi ích hài hòa cho các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu ô tô tại Việt Nam.

Tạo điều kiện cho doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu ô tô (Ảnh: Zing)

Cụ thể, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với các Bộ, ban, ngành liên quan tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm liên quan đến các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu ô tô để nắm bắt tình hình, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, xử lý các vướng mắc theo thẩm quyền.

Nếu có vấn đề vượt quá thẩm quyền, phải kịp thời đề xuất phương hướng, giải pháp xử lý, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định nhằm đảm bảo cho các doanh nghiệp hoạt động tốt, góp phần phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.

Ngoài ra, tiếp tục thực hiện nghiêm quy định tại Nghị định 116, theo dõi, chủ động rà soát xem xét các vấn đề vướng mắc ảnh hưởng đến môi trường đầu tư, sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, chưa phù hợp với quy định của điều ước quốc tế để sửa đổi hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

Mặt khác, nghiên cứu, sửa đổi bổ sung quy trình kiểm tra ô tô chưa qua sử dụng nhập khẩu phải được kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo từng lô theo hướng áp dụng quản lý trên cơ sở đánh giá rủi ro của hàng hóa và mức độ tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng cũng giao cho Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, ban, ngành trong việc kiểm tra, đánh giá tỷ lệ nội địa hóa đối với các sản phẩm ô tô nhập khẩu vào Việt Nam từ các nước ASEAN đáp ứng điều kiện được hưởng ưu đãi thuế suất 0% theo hiệp định ATIGA.

Đồng thời, Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ GTVT, Bộ Tài chính và các cơ quan có liên quan để tiếp tục rà soát chính sách về ô tô, đánh giá toàn diện tác động tới thị trường ô tô Việt Nam sau khi hiệp định ATIGA có hiệu lực với các mặt triển vọng, khó khăn, thách thức và đề xuất giải pháp phát triển, tạo điều kiện thuận lợi, đẩy mạnh công nghiệp ô tô tại Việt Nam, báo cáo Thủ tướng Chính phủ vào quý II/2019.

Thời tiết các vùng
TP. Hà Nội
31°С
TP. Hồ Chí Minh
35°С
TP. Hạ Long
30°С
Nha Trang
33°С
Vũng Tàu
32,6°С

Đi lại

Luật giao thông

Giải trí

Kinh doanh

Diễn đàn