ĐANG TẢI DỮ LIỆU...

Hà Nội sắp mở 03 tuyến buýt sử dụng khí hóa lỏng 

VOVGT - Ngày 10/4/2018, Sở Giao thông vận tải Hà Nội tổ chức cuộc họp kiểm tra, đôn đốc chuẩn bị đưa 03 tuyến buýt xử dụng khí hóa lỏng vào hoạt động.

Ảnh minh họa (Nguồn: Người lao động)

Tham dự cuộc họp có các đồng chí đại diện Sở Tài chính, Tổng công ty vận tải Hà Nội, Công ty TNHH Du lịch Dịch vụ Xây dưng Bảo Yến và các phòng chuyên môn nghiệp vụ Sở GTVT Hà Nội

Sau khi nghe Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông đô thị báo cáo và ý kiến tham gia của các đồng chí đại diện tham dự cuộc họp, đồng chí Giám đốc Sở GTVT Hà Nội kết luận: Thống nhất nội dung về thay đổi sức chứa phương tiện sử dụng nhiên liệu sạch (khí CNG) đối với 03 tuyến buýt xử dụng nhiên liệu khí hóa lỏng CNG 01, 02, 03.

Giao phòng Quản lý vận tải chủ trì, phối hợp Trung tâm Quản lý và điều hành giao thông đô thị kiểm tra, rà soát cơ sở vật chất đảm bảo đủ điều kiện vận hành các tuyến buýt trên; Tham mưu cho Giám đốc Sở xem xét, ban hành quyết định vận hành 03 tuyến buýt mới sử dụng nhiên liệu khí hóa lỏng CNG 01, 02, 03 theo đúng quy định của pháp luật và chỉ đạo của UBND Thành phố.

Giao Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông đô thị chủ trì xây dựng phương án đặt hàng đối với 03 tuyến buýt CNG 01, 02, 03, báo cáo Sở Giao thông vận tải xem xét, trình UBND Thành phố phê duyệt; Phối hợp với Công ty TNHH Du lịch Dịch vụ Xây dưng Bảo Yến, các đơn vị có liên quan kiểm tra, rà soát hoàn thiện các điều kiện cần thiết để đưa 03 tuyến buýt trên vào vận hành từ 01/7/2018; Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng đơn giá định mức đối với việc vận hành các tuyến buýt xử dụng nhiên liệu khí hóa lỏng CNG báo cáo Thành phố phê duyệt; Rà soát, bổ sung nội dung sửa đổi Nghị quyết 03/2013/NQ-HĐND ngày 12/7/2013 theo hướng: hỗ trợ tối đa đối với các doanh nghiệp tham gia vận tải hành khách công cộng; khuyến khích, tạo điều kiện để các đơn vị đầu tư phương tiện sử dụng nhiên liệu sạch (năng lượng điện, khí CNG,…) vận hành ổn định, đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường.

Giao phòng Kế hoạch - Tài chính chủ trì, phối hợp với phòng Quản lý vận tải tham mưu, gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND Thành phố xem xét, phê duyệt phương án đặt hàng các tuyến buýt trên.

Công ty TNHH Du lịch Dịch vụ Xây dựng Bảo Yến khẩn trương, tích cực chuẩn bị các điều kiện, hoàn thiện cơ sở vật chất để đưa các tuyến buýt xử dụng nhiên liệu khí hóa lỏng CNG vào vận hành đảm bảo điều kiện kỹ thuật tuyệt đối an toàn. Đảm bảo yêu cầu phòng cháy chữa cháy và tiêu chuẩn kỹ thuật tại các điểm kho chứa, nạp nhiên liệu khí hóa lỏng CNG trong quá trình vận hành.

Thời tiết các vùng
TP. Hà Nội
26°С
TP. Hồ Chí Minh
31°С
TP. Hạ Long
25°С
Nha Trang
28°С
Vũng Tàu
27,8°С

Đi lại

Luật giao thông

Giải trí

Kinh doanh

Diễn đàn